Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Το   ελληνικό  έθνος   έκανε  μια  εφεύρεση  που  ονομάσθηκε   "Φιλοσοφία"  .  Οι  Φιλόσοφοι   όμως  δεν  κυβερνούσαν  τις  ελληνικές   πόλεις .
Οι   Ρωμαίοι  έκαναν  μια  άλλη   εφεύρεση   που  ονομάσθηκε   "Σύγκλητος"  :   Ένα   πολυπληθές  όργανο ( 300  άτομα )   που  διοικούσε  την  πόλη .  Οι  συγκλητικοί   όμως  δεν  ήταν  φιλόσοφοι !  Η  Σύγκλητος   απεδείχθη πολύ  καλό  όργανο  διοίκησης    αφού  κράτησε  την  Ρώμη   ακμαία  γύρω  στα  500  χρόνια .  Την  εφεύρεση  των  Ρωμαίων   την  αντέγραψαν μάλλον οι περιούσιοι .

Ούτε   οι  Έλληνες  ούτε  οι Ρωμαίοι  ούτε  οι  περιούσιοι  σκέφθηκαν  να  κάνουν  συγχώνευση  των  δύο  εφευρέσεων  :  Μια  Σύγκλητος   αποτελούμενη  απο  Φιλοσόφους !!!

Αυτό  το  εξελικτικό  βήμα   πρέπει  να  το  κάνουμε   εμείς .
Κάπως  έτσι  προχωρά  η  Φύση  :  συνδυάζει  διάφορες   εφευρέσεις   που   έκαναν   κάποιοι   και  παράγει  το  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ .


-----------
απόσπασμα  απο  την  http://lofos.info/pythas/kath-ier.html  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου