Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΒΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑ

 (απόσπασμα   απο  την    http://lofos.info/pythas/entropy.html  )

ΒΛΑΚΕΙΑ  ΚΑΙ    ΕΝΤΡΟΠΙΑ

  Μετά  τον  Λεμπέση    και  άλλοι  έγραψαν   περί  βλακείας .  Κανείς  όμως  δεν  έδωσε   έναν    απλό  και  σαφή  ορισμό  του   βλακός .
Με  βάση   αυτά  που  γράφτηκαν  παραπάνω   μπορούμε   να  χωρίσουμε  τον  ανθρώπινο  πληθυσμό   σε  τρείς  ομάδες   και  να  δώσουμε  και έναν  σαφή  ορισμό  του  βλακός  : 

ΟΜΑΔΑ   Homo  philosophicus  ( Άνθρωπος   ο  φιλόσοφος )  .  Είναι  αυτός  που  δικαιούται  να   λέγεται    ΕΞΥΠΝΟΣ .  Διότι  είναι  ικανός    να   μειώνει  ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ   και  την  δική  του  εντροπία  και  την  εντροπία  του  κοινωνικού  συνόλου . Αποτελεί  το  2 %  του  πληθυσμού  ( ίσως  και  λιγότερο )

ΟΜΑΔΑ   Stupido   Vulgaris  (  Βλάξ  ο  Κοινός )  .  Είναι  αυτός  που   μπορεί  μόνον  να    μειώνει   την  δική  του  εντροπία   ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ  την  εντροπία  όλων  των  άλλων  γύρω  του  !  Είναι    ο  συνήθης  πολιτικάντης  και  ο  μέσος  άνθρωπος   που  λέει  "Εγώ να  την  βολέψω  και  οι άλλοι  άς  πάνε  να  πνιγούν!" .  Αποτελεί   περίπου  το  96 %   του  πληθυσμού .

ΟΜΑΔΑ  Stupido  Stupidius  ( Βλάξ  ο  Βλακώδης  , ο  τελείως  βλάξ )  .  Είναι  αυτός  που   ΑΥΞΑΝΕΙ  την  εντροπία  του  ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ  συγχρόνως   και  την   εντροπία   όλων  των  άλλων !  Αποτελεί   το  2 %  του  πληθυσμού   αλλά  ίσως  να  είναι   και  πολύ  περισσότεροι  (  με  τόσα   συντηρητικά   στα  τρόφιμα  πλέον   δεν  μπορεί  κανείς  να   υπολογίσει  τις  βλάβες  στους  εγκεφάλους ) .

Για  τους  βιολόγους   και  οι  τρείς  ομάδες  είναι  Homo   Sapiens    επειδή   μπορούν  να  διασταυρωθούν  και  να   βγάλουν γόνιμους  απογόνους .  Υπάρχουν  όμως   τεράστιες  διαφορές   μεταξύ  τους .  Όλες  οι  επιστημονικές   ανακαλύψεις  έγιναν  απο   τον  Homo   Philosophicus .  Οι  ιστορικοί  όμως    τις  χρεώνουν  γενικά  στον  Homo   sapiens .  Ανακριβές  .  Επιπλέον  ο    Homo   Philosophicus   είναι    Μιμιδιομηχανή  (  ενδιαφέρεται   για  την  επιβίωση  των  ΙΔΕΩΝ )  .  Οι   άλλες  δύο  ομάδες   είναι    DNA-μηχανές  ( ενδιαφέρονται  μόνο  για  την  επιβίωση    του  δικού  τους   DNA ) .


Βλέπε   σχετικά  την   http://lofos.info/pythas/mimid-mac.html       .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου